รับเจาะดิน

ยินดีต้อนรับสู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร็อค แอนด์ ซอยล์ อินเวสติเกท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร็อค แอนด์ ซอยล์ อินเวสติเกท ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา ปฐพีวิศวกรรม ได้แก่ การเจาะสำรวจดิน รับเจาะดิน การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน ทั้งในสนามและในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการวิเคราะห์กำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดิน เพื่อการออกแบบฐานราก และการวิเคราะห์ทางปฐพีวิศวกรรมอื่นๆ งานด้านสิ่งแวดล้อม โดยการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและปฐพีวิศวกรรม ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานมากว่า 25 ปี ในงานสำรวจฐานรากต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานอาคารที่พักอาศัย งานสถานีบริการน้ำมัน งานโรงงานอุตสาหกรรม งานถนนและงานสะพาน งานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น

รับเจาะดิน , รับเจาะดิน สำรวจ, รับเจาะดิน ออกแบบรากฐาน , รับเจาะดิน ราคา , รับเจาะดิน ราคาถูก , รับเจาะดิน ขุดอ่างเก็บน้ำ , รับเจาะดินขุดเขื่อน , รับเจาะดิน วิศวกรรม , รับเจาะดิน ทั่วประเทศ

© 2016 rockandsoilinvestigate.com.com All Rights Reserved. รับเจาะดิน