รับเจาะดิน , เจาะสำรวจดิน , ติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์

การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

การทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของดินในห้องปฏิบัติการ ได้แก่

  1. ขนาดคละของเม็ดดิน (Sive and Hydrometer Analysis) ตามมาตรฐาน ASTM D421 D422
  2. ปริมาณความชื้นในดิน (Natural Moisture Content) ตามมาตรฐาน ASTM D2216
  3. ความหนาแน่นรวม (Total Density)
  4. พิกัดอัตตเบิร์ก (Atterburg Limits) ได้แก่ Liquid Limit และ Plastic Limit ตามมาตรฐาน ASTM D4318
  5. การทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด (สำหรับดินเหนียวอ่อนถึงแข็งปานกลาง) ตามแบบมาตรฐาน ASTM D2166

การทดสอบคุณสมบัติอื่นๆ

  1. การทดสอบ Compaction Test
  2. การทดสอบ CBR

รับเจาะดิน , รับเจาะดิน สำรวจ, รับเจาะดิน ออกแบบรากฐาน , รับเจาะดิน ราคา , รับเจาะดิน ราคาถูก , รับเจาะดิน ขุดอ่างเก็บน้ำ , รับเจาะดินขุดเขื่อน , รับเจาะดิน วิศวกรรม , รับเจาะดิน ทั่วประเทศ , เจาะสำรวจดิน , เจาะสำรวจดิน ทั่วประเทศ , เจาะสำรวจดิน ราคา , เจาะสำรวจดิน ราคาถูก , เจาะสำรวจดิน ทุกพื้นที่ , เจาะสำรวจดิน บริการ , ติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ , ติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ ทุกพื้นที่ , ติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ ราคา , ติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ ราคาถูก , ติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ ทั่วประเทศ , ติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ บริการ

© 2017 rockandsoilinvestigate.com All Rights Reserved. รับเจาะดิน , เจาะสำรวจดิน , ติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์